Protestantse Kerk in Nederland
Hoofdhofgemeente
 
 
Waar wij als Hoofdhofgemeente voor staan

Waar wij als Hoofdhofgemeente voor staan

Als Hoofdhofgemeentezijn we een deel van Gods volk onderweg.

Dat betekent voor ons, dat in onze gemeente iedereen zich mag thuisvoelen: oud of jong, met vragen en antwoorden, met talenten en zwakheden, met ervaring en tradities, met de idealen en de verhalen die ons dragen.

Samen willen we luisteren naar en leren van Gods Woord en een levende en levendige gemeenschap vormen. We willen bouwen aan een huis waar de blijde boodschap van Christus inspirerend en eigentijds ter sprake komt. Waar mensen het licht van warmte, hartelijkheid en meeleven vinden, zodat hoofd, hart en handen worden geraakt.

Ook willen wij onderweg zijn, als navolgers van Jezus Christus, zoekend naar zin en betekenis, werkend aan de sjaloom die God bedoelt, getuigend in woord en daad van zijn vrede, liefde en gerechtigheid, en heelheid van mens en samenleving.

 
Een stukje geschiedenis van Gereformeerd Berkum

Een stukje geschiedenis van Gereformeerd Berkum

Indertijd zijn bij het 50 jarig jubileum enkele boekjes uitgegeven over de geschiedenis van Gereformeerd kerk van Berkum. Wij zijn nu al weer vele jaren later en hebben er sindsdienheel wat nieuwe leden bijgekregen. Meerdere van deze nieuwe leden hebben ons gevraagd hoe het allemaal ook al weer gegaan i9s bij het ontstaan van onze kerk. Zo kregen wij bij voorbeeld vragen over hoe het nu kan dat de Hervormde gemeente in Berkum onder de grote paraplu van Zwolle valt en de Gereformeerde kerk zelfstandig is.

U begrijpt dat hier een lange geschiedenis aan vooraf is gegaan en dat men die moet zien in de tijd waarin dit alles heeft plaats gevonden. De ontstaansgeschiedenis van onze kerk is gesitueerd in de ernstige crisisjaren met veel werkeloosheid en de dreiging van een (wereld)oorlog.

Wanneer u in het bezit bent van het jubileumboekje dat indertijd is uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Gereformeerde kerk in Berkum, dan kunt u daarin veel informatie vinden die verzameld is door Ds. A.Schweitzer, toentertijd predikant in ruste en wonende in Berkum.

Hij geeft in het jubileumboekje de geschiedenis heel duidelijk weer. Hij was nauw bij de geschiedenis van de kerk betrokken als lid van een herdenkingscommissie en heeft in die functie ook veel gegevens ontvangen van kerkleden die dit alles zelf nog hebben meegemaakt.

 

lees meer »
 
 
 
 
Informatie

Kerkweg 26
8024 AN Zwolle (Berkum)
route

 

Kerkblad De Hoofdhof
 Beleidsplan 2016 - 2021
 

Klik op logo voor meer informatie
Persbericht

Klik op logo voor meer informatie

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.