Protestantse Kerk in Nederland
Hoofdhofgemeente
 
 
Geen avond diensten meer in de Hoofdhof in 2015 Geen avond diensten meer in de Hoofdhof in 2015
Na uitvoerig beraad en zorgvuldige afweging heeft de kerkenraad besloten om met ingang van 1 januari 2015 geen reguliere avondkerkdiensten meer te houden.

Waarom stoppen met de avonddiensten?
Iedere week bezoeken zo'n 30 tot 40 mensen uit de Hoofdhof gemeente en de Emmausk gemeente de avonddiensten die om beurten in de Hoofdhof of de Emmaus kerk worden gehouden. Een min of meer vaste groep van trouwe kerk gangers. 

De kerkenraad is zich er van bewust dat stoppen met de kerkdiensten op zondagovnd door de meesten van deze mensen als een verlies of gemis wordt ervaren. Toch heeft de kerkenraad tot stoppen besloten omdat: de kosten die gemaakt moeten worden voor deze kerkdiensten, zwaar drukken op de begroting van de gemeente; het bezoekeraantal deze kosten eigenlijk niet rechtvraardigen en er in Zwolle andere kerkdiensten zijn (in de middag en de voorafond) waarmee onze reguire avonddienstmo et 'concureren'.

Is er dan op zondag maar een kerkdienst?
Vanaf 1 januari 2015 is er in principe een eredienst op zondag morgen in de Hoofdhof. Wel is het heel goed mogelijk, en de kerkenraaad hoopt dit ook, dat er door het besluit te stoppen met de reguliere avond kerkdienst initiatieven ontstaan voor andere vormen van diensten. Bijv. een dienst voor een specifieke doelgroep (jongeren of ouderen, oudere jongeren of jonge ouderen), of met een bepaald thema (gebed of opwekking). Dit soort diensten zal naar verwacht niet wekelijks plaatsvinden, eerder maandelijks. Op dit moment weten wij nog niet of er in 2015 wel avonddiensten in de Emmaus kerk zullen zijn.

Moet de gemeente niet geraadpleegd worden?
Gezien de relatief beperkte belangstelling van de gemeente voor de reguliere avond diensten, meent de kerkenraad dat een grote meerderheid van de gemeente leden begrip heeft voor dit besluit en hiermee kan instemmen.

Hoe wordt dit besluit gecommuniceerd en hoe gaat het dan verder?
De kerkenraad heeft het voornemen tot dit besluit in eerste aanleg bekend gemaakt aan de kerkenraad van de Emmaus kerk en daarbij aangegeven dat er in de kerkenraads vergadering van 6 mei een besluit genomen zou worden.

Bij het besluit dat de kerkenraad genomen heeft is afgesproken da het besluit wordt afgekondigd van de kansel in een morgen- en een avond dienst en dat het wordt bekend gemaakt via het kerkblad. In de communicatie zal duidelijk aangegeven worden dat gemeente leden over dit gesprek kunnen gaan met de kerkenraad in de personen van praeses Erik Lanning en scriba Jaap Wagtenveld. Natuurlijk mogen ook andere kerkenraads leden aangesproken worden. Indien gewenst, volgt nog een nader gesprek.
terug
 
 
 
 
Informatie

Kerkweg 26
8024 AN Zwolle (Berkum)
route

 

Kerkblad De Hoofdhof
 Beleidsplan 2016 - 2021
 

Klik op logo voor meer informatie
Persbericht

Klik op logo voor meer informatie

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.